Một Giáo họ của Giáo Xứ Tunrinkonmaha- Pana

13051547_624435201047058_6565360219012287692_n

Cha Tài chánh xứ và Cha Phero Maria cùng dâng lễ đồng tế Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót, bài giảng của Cha Phero Maria đầy ý nghĩa về lòng thương xót của Thiên Chúa, Cha giảng chúng ta đừng xây những bức tường ngăn cách mà chúng ta xây ...

Xem chi tiết

Nâng bậc lễ Thánh Maria Magdalena thành lễ Kính

Mary_Madelein_with_Jesus

  Nâng bậc lễ Thánh Maria Mađalêna thành “lễ kính” WHĐ (11.06.2016) – Với quyết định nâng bậc lễ Thánh Maria Mađalêna (ngày 22 tháng Bảy) thành “lễ kính”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh nữ như là “Tông đồ của các Tông đồ”. ...

Xem chi tiết